November 9, 2010

Lärare tidigare år

Detta var lärarna för Space of Love Festival 2012 . De lärare som vi visste hur länge de skulle stanna under festivalen har sina datum inom parentes.

Akasha Skaldeman (5-18) organiserar festivalen men ger också workshops i Magdans och Fredsdanser.

Akasha har studerat andliga, terapeutiska, kulturella och konstnärliga rörelse- och dansformer under i 35 år och undervisat i 20 år. Akasha kommer att leda workshops i magdans, där hon sätter glädjen och den inre upplevelsen som dansen förmedlar i fokus, och på dansens helande kraft.

 

 

 

Emma Dinmali Holmlund (5-18) organiserar festivalen tillsammans med Akasha. Hon ger även workshops i Familjekonstellationer under festivalen. “De verktyg som befriar mig på djupet är dem jag vill dela med mig av och Familjekonstellationer är ett sådant arbete. Jag känner djup vördnad inför den närvaro som alltid infinner sig vid en konstellation och är tacksam för att få förmedla den här gåvan av helande.”

.

Sky (6-14)tränades ursprungligen i Sivananda och Kundalini Yoga traditionerna , Sky plockar ur en vid bredd av traditionell yogisk visdom. Han har varit en hängiven student av Yoga, Ayurveda, healing och meditation i över 15 år och har välsignats med möjligheten att leva och studera med många stora lärare från olika traditioner. Just nu arbetar han som lärare i Canada, Sverige, Bali och Thailand dit han inviterar elever med olika bakgrunder att utveckla en djupare sensitivitet inför sina kroppar och sinnen medan de öppnar sig för en högre potential. Som lärare och världsresenär, har han introducerat tusentals i praktiserandet och filosofin yoga som en livsväg.

Tillsammans med de vanligare ställningarna tillför Sky; Chanting, hand mudras, Pranayama and verser från the yoga sutras och Vedas, för att göra klassen mer komplett.
www.samayoga.org

Kevin James (8-11), Australian musician, weaves ancient mantras from various traditions with his own prayers and hearts songs. His uplifting music is an invitation to reconnect to the heart and co-create a positive vibration for the world.
Kevin draws upon influences from traditional Indian Kirtan, Bhajans, Celtic and Sufi chants mixed with western folk sounds and world instruments. Leading singing circles around the globe for the past several years, including major yoga events such as The Bali Spirit Festival and Hong Kongs Evolution Yoga Conference, Kevin James brings new inspiration to all who hear his music.

Temple of my Heart och CD launch, Live

 

Jelena (5-11) “För fyra år sedan när jag var på resande fot i amerika, kom också rockringen (hulahoop) in i mitt liv. Detta fyllde bitar i mitt liv som jag sökte efter så som dans, lek, meditasion, centrering och träning. I 4 år har jag nu intensivt studerat, tränat och uppträdit med hulahoop’s som både brinner och lyser i vackra färgstarka mönster. Hulahoop är den perfekta dansparten för att öppna upp till uttryck och dans. Det är en meditativ övning/dans där alla våra kroppar: fysiska, psykiska och själsliga aktiveras och virvlar in i den cosmiska medvetenheten. Cirkulerande rörelser in, ut, igenom kroppen, hulahoopen skapar starka geometriska symboler som du färdas i (tex; flower of life).
Jag kommer lära ut grundläggande rörelser, vägleda att komma i kontakt med sin rockrings-rytm och dans. Berätta djupare om de geometriska symbolerna och hur de påverkar oss. Jag kommer också uppträda med rockringar och dela en eld preformance där jag sätter eld på både rockringar och andra magiska eld-verktyg.”
www.jelenamitra.com

Mikael Khei (10-18) is a certified Taketina teacher as well as an internationally recognized Drum Circle Facilitator. He works with rhythm circles as a way of empowering and unifying people. Guided by his mission statement of ”Locking into the magic that makes people shine” his work is filled with power, real connections, groovy rhythms, tenderness and trust! Mikael believes in diversity and celebrates it every day from his gratefulness of working with rhythm in the corporate world, schools, institutions, festivals and public gatherings. Each year several thousand people connect with each other, them selves and ”that which is more than them selves” in Mikael’s circles. www.maguti.com

TaKeTiNa is meditative rhythm journeys beginning in the world of rhythm archetypes. The laws of vibration known innately in our consciousness; that which form the foundation of our inner rhythmic knowledge and skills is awakened and brought into life. With rhythmic steps, claps and voice we are able to express three different rhythmic layers simultaneously. This state of simultaneity enables the different layers of our consciousness to communicate with each other resulting in a deep immersion into the flow of life it selves. www.taketina.com

Drum Healing with frame-drums: Recognition of the beauty beyond every mask is the foundation for this program. In a transpersonal group drumming experience you will both give and receive drum-massage by the use of frame-drums. Mikael teach how to play the drum relaxed and with ease at the beginning and then he safely guides the group into the healing space. This is a wonderful experience in it selves and the principles is very easily adapted to any kind of music making and therapy, and even how you meet people in general.

Zoë (5-18) är en mångsysslare inom den alternativa världen, hon använder sig av sina mediala förmågor och sitt indigoljus på många olika sätt. Förutom att vara lärare i Kundaliniyoga är hon workshop ledare, Reconnective Healing® utövare, medial coach, sångerska, låtskrivare och skriver sin första bok ”Kärlekssoldaterna och den nya världen”, om de nya barnen och deras bidrag till det pågående skiftet av medvetandet. Och, snart är det också premiär för Zoë´s andliga radio show!

Under festivalen kommer hon att ge klasser i Kundaliniyoga, healing sessioner och hålla följande workshops:

Be an Attractive Magnet TM (for things, people and money) – lär dig hur du effektivt kan förstärka din attraktionsvibration, när du arbetar med lagen om attraktion, med hjälp av olika energi tekniker.
Psychic Games/Mediala lekar – lek med och utforska dina mediala förmågor och din intuition.
Light Gathering (DNA activation and SoulBodyFusion TM) – kraftfulla kanaliseringar av Jonette Crowley för att förbereda oss för 2012-skiftet. Vi för samman själen och kroppen, och Gudinnan av Atlantis, Ashtatara, aktiverar sovande delar av vårt DNA.

www.zoeland.se

Marcus Berg (10-14)– MARKANDEYA COLLECTIVE. Sångare Marcus Bergs debuterande soloprojekt, reinkarnerat från baktaksfenomenet Kultiration. Nu aktuella med första släppet i kommande skivtrilogin “Mirror of words”. Upplyftande nu-roots med spirituella metaforer från den Vediska traditionen. Marcus kommer som soloakt och håller ett par intima akustiska konserter på festivalen i år!
www.kultiration.com

.

.

Dana and Mariel (5-18)will be leading Heart Dance. Let your heart be opened by the simple yet powerful songs and movements we do together in the circle. Meeting each other in this sacred space, the masks fall away and presence is revealed. Warm, slow and intimate or energetic playful celebration, Mariel and Dana support you in letting go and opening to your true self.

Dana will also be leading Open Heart Choir workshops where we sing heart-opening songs inspired from many different spiritual traditions, in unison, in rounds or with simple but beautiful harmonies.

Dana is the enthusiastic director since 2003 of the Open Heart Choir which is now active in Stockholm, Uppsala and southern Dalarna. He has long experience of opening people to the joy of singing together and their own singing potential.
www.openheartchoir.se

Mariel, Psychosynthesis therapist and Liberating dance teacher, has many years of experience leading groups and individuals in realizing their true nature through movement, song and meditation.
www.openinglotus.se
Cornelia Södergren (5-11) har arbetat med människor i djupa processer i 20 år och hon kombinerar coaching med Living Essence, EBT/Yuenmethod, Matrix energetics, familjekonstellationer, arbete med det inre barnet, Traumahealing/känsloreducering och shamanism.
Cornelia kommer att erbjuda workshops som behandlar behov av healing, relationer, överflöd, för män och kvinnor separat och tillsammans och hon kommer även att leda svetthyddor för kvinnor.
Hon kommer också att ge privata sessioner under festivalen både för par och enskilda.
www.corneliasodergren.com


Richard Lee (6-16) gives classes during the whole festival. Ch’i is energy. This two-week series in Dance, Improvisation,
and Ch’i development draws from a variety of influences: Skinner Releasing Technique, Japanese Butoh, Movement
Theater, T’ai Chi and Hands-On Bodywork. The goal of Richard’s potent approach to movement is to harmoniously integrate mind, body, ch’i/energy, rhythm, space, self-expression and creative design. These classes will activate internal forces, relax the body, stimulate playfulness, awaken inner freedom and inspire new and extraordinary movement. These classes are open to everyone with or without dance experience.

My Lovejoy (10-18)älskar att använda musik och rörelser för att få människor närmre varandra. En session med Vital Development Biodanza ger dig en fantastisk upplevelse av vitalitet, kreativitet, livsglädje och djup kontakt med dig själv och andra. Tillsammans väcker vi den mänskliga poesin och lockar fram den bästa versjonen av oss själva!!My har utbildat sig till Biodanza-lärare vid Heart In Motion-school i Oslo. Hon utforskar nu Vital Development som bygger vidare på Biodanza och hennes livsväg är att dela med sig det som får hennes hjärta att sjunga.


Roland Nahringbauer (5-14) är kundaliniyogalärare och håller Sadhana på stranden och yogaklasser. Att göra Sadhana i soluppgången har varit det viktigaste för honom varje festival sen 2004. Yogapasset följt av de hjärtöppnande mantrameditationerna under den tid på dygnet när vi är som mest mottagliga lämnar ingen oberörd. Något av det bästa du kan göra för att vara i harmoni med det medvetandeskifte som mänskligheten är mitt uppe i. Roland undervisar och studerar Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan på heltid sedan 2004. Han har vidareutbildat sig inom traditionen som barnyogalärare och yogisk healer (Sat Nam Rasayan) samt inom områdena Conscious Communication, Authentic Relationships, Mind and Meditation, Vitality and Stress och Yoga of Asanas. Mer info om kundaliniyoga och Rolands verksamhet på www.yogiontheroad.se och www.kundaliniyoga.nu

Moa Goliats (5-18) upptäckte yoga och meditation för elva år sedan när hon utbildade sig till cirkusartist på Nya Zeeland.
Sedan dess har intresset växt sig starkare och hon har utbildat sig till yoga lärare för Sky Akasha Chaitanya på Bali, Indonesien.
Yogan som Moa lär ut är mjuk och flödande, med fokus på närvaro. Stärkande rörelser och ställningar som hjälper oss att bjuda in avslappning och livskraft i kroppen.
Den naturliga sammansmälltingen av Moas två passioner; yoga och cirkus ledde till Acroyogan, en lekfull blandning av yoga, thaimassage och akrobatik.
Moa går Charlotte Norells årslånga program för kvinnor, Womens Way och håller kvinnocirklar med inspiration från bl.a. Cameli Ardaghs  Awakening Women Sisterhood Manifesto.

Mika Månerlid (5-18) började att praktisera Hatha yoga 1997. Han är utbildad i USA , Indien  och Sverige till internationellt diplomerad lärare i Sivananda- och Kundaliniyoga traditionen. Han började att utöva Ashtangayoga 2002  för Olle Bengtström och har sedan dess fortbildat sig kontinuerligt. Mika är direkt elev till lärarna Lino Miele och Petri Räisänen, har även praktiserat för lärare som Susanna Finocchi , Gittan Hendele , Tim Feldmann och Maria Boox.
Mika lär ut Ashtanga Yoga enligt metod som dess grundare Sri. K Patthabi Jois utarbetat , med talesättet som går (” you teach as you were taught” ).
I januari 2007 startade Mika ihop med Elisabeth Johansson  Ashtanga Yoga Center Trollhättan. Centret har en stadig tillväxt och har idag yogaklasser 6 dagar i veckan . Läs mer på www.ashtanga-yoga.se
Mika har undervisat Ashtangayoga på yogafestivalen sedan 2008 och har med familjen deltagit på  festivalen sedan 2006.

Gayatri Schriefer (11-18) är certifierad Hanna Somatic Educator, Somatic Yoga lärare och certifierad utövare av Equine Hanna Somatics. Hon utbildade sig på the Novato Institute for Somatic Research and Training i Kalifornien, USA, och undervisar internationellt på the Ingle Institute for Somatic Movement Education.

Somatic Movement Education är en neuromuskulär terapi som skapar ökad rörelsefrihet i kropp och sinne. Somatics lär oss att frigöra spänningar som kommer av skador, stress eller vanemässig kroppshållning. Somaticsövningar är enkla, sakta rörelser som görs bekvämt på golvet.

Med hjälp av somaticsövningar återupptäcker vi kroppens inneboende potential för  medveten och glädjefylld rörelse. Somatics inspirerar till att återfå kontakt med rörligheten vi upplevde som barn. Den förbättrar all slags rörelse, så som yoga, dans, löpning eller rörelse i vardagen.

Med hjälp av rörelse, andning och medvetenhet guidar Gayatri sina studenter till att återupptäcka sin store potential. Gayatri säger, “Det finns ingen gräns till hur fria vi kan känna oss i vår kropp och sinne!”

Under festivalen erbjuder Gayatri behandlingar, klasser och workshops.

www.somatics.se

Jahanavi Schriefer (11-18) är utbildad i kommunikation, lärande och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och Chalmers. Hon har studerat Living Essence och Energy Medicine med healers världen över. Hela sitt vuxna liv har hon utforskat spirituella aspekterna av livet. I Sverige ger hon kurser i Mandala Arts och tillsammans med Gayatri Schriefer ger hon Chakra Somatics och kvinnocirklar. Jahanavi är textilkonstnär och skapar konst och kläder.

Jahanavi insåg tidigt i livet kraften av intention och att skapa den energifrekvens man vill leva. Hon vägleder utforskande i att måla sin intention i form av mandalas som sedan håller den vibration och energin som påminner och hjälper dig att generera just det i ditt liv som du önskar.

Under festivalen undervisar Jahanavi workshops i mandalamålning för vuxna och barn och Chakra Somatics. Hon erbjuder även coaching för enskilda eller par och hennes kläder kommer att finns till försäljning.

FLOW är ett musik- och poesikollektiv. Tove Folkesson, Emma Linnros, Erica Bjuremark, Samuel Lundström och Clara Andermo kommer till Öland för att sprida sitt blomstrande flow. Alla är musiker och under festivalen uppträder de med en konsert som väver samman musik, poesi och improvisation på ett lekfullt, unikt och närvarande sätt. FLOW kommer även att hålla workshops i musik/sång/poesi där improvisationen är ett viktigt redskap för att skapa tillsammans och uppleva det kreativa flödet vi alla har möjlighet att upptäcka.

www.tovebetyderduva.blogspot.com
www.myspace.com/ericabjuremark
www.myspace.com/miremca

Anand Sidhamo (5-12) originally from NYC residing in Copenhagen and Kohphangan, Thailand. Passionate about healing and assisting others in their journey towards balance and well being and commited to the same process of self realization and evolution.

Introduced to Yoga and Meditation with Self Realization Fellowship at age 10. Sidhamo has a background as a yoga teacher and bodyworker teacher .  His studies range from Co Active Coaching and  the Eneagram to Ayurvedic Yoga Massage, Zen Shiatsu and Energetic healing  as a Reiki Master. My treatments work on the gross and subtle energy levels of the body and all its layers (physical, emotional, mental, esoteric and spirit). Teaching and sharing sessions for over 12 years.

Currently teaches the Tantric practice of Tattwa Shuddhi Sadhana (The Five Element Form), Ayurvedic Yoga Massage and Hatha Yoga. On the festival Sidhamos workshops will include various forms of yoga and body work.

www.anahatayogaasia.com and  www.sidhamo.com

Maria “Mjau” Johnsson (8-13) är Yoga, avspänning och meditationslärare från Göteborg. Utbildad i Sverige.

Välkommen på barnyoga med mig!

Hur gör hunden, katten, giraffen eller krokodilen när dom gör yoga?
Hur andas månen och solen?

Kom så upptäcker vi tillsammans!

Otto Silverstolpe (5-10) will give Thai Yoga Massage Workshops at the festival.
Thai Yoga Massage (TYMA) is an ancient technique that combines deep tissue massage, reflexology, acupressure and strech techniques from yoga.
During this 2h workshop you will learn to give a short massage covering most of the body with the person lying on a (yoga)mat. The workshop is for everyone that likes to learn a deep, gentle and very beautiful way for comforting/relaxing a person in a simple way. Very good for yoga teachers who want to give a deep experience in Savasana.

Otto: “I love a lot of “things”, amongst them TYMA, in wich I have had the opportunity and blessing to deepen my knowledge during many years. For me it’s the tranquility of full awareness I feel while giving a massage that caught my interest for TYMA who have served as a physical way in the Buddhist temples to give loving kindness (Metta).”

Otto gives treatments in the Gothenburg area. He has been giving Thai Yoga Massage since 2006 and he has been assisting many courses around the world with the internationally established Thai yoga massage teacher Itzhak Helman.  He conducts long courses in Thai Yoga Massage and these type of workshops every year. For more info visit: www.inspirazion.se or www.thaiyogamassage.nu

Julia Woxberg (8-14) är vissångerska, folkmusiker och andningsterapeut och ska hålla cirklar i “Nordens Musik och Mystik” där man får utrymme till att förbinda/fördjupa sig med rötterna från denna del av planeten, nämligen Norden. Toner, sagor och folks egna erfarenheter och känslor kring detta tema bjuds i denna stund.
Hon håller även cirklar i “Frigörande Sång” där man får utforska att sjunga bortom sinnets kontroll och begränsningar, kort och gott “att sjunga från hjärtat”.

 

Klas Landahl (5-18) är lärare i Samayoga and musiker. Under festivalen kommer han att kombinera sina två gåvor i  hjärt-öppnande yogaklasser där sång och chanting ingår. “Wonderful” betyder att komma in i sin hängivenhet där vi har möjlighet att släppa taget om spänningar, stagnering och illusionen av att ha kontroll om något.
.

Gabriella Saad Gabriella Saad är skådespelerska, teaterproducent och dramapedagog. Hon har arbetat mestadels med scenisk teater, men nu även med film. Gabriella har erfarenhet av konstnärligt arbete både ifrån  Sverige, USA samt Danmark och är just hemkommen ifrån en filminspelning i Köpenhamn. Under sina år i New York där Gabriella studerade på teaterhögskola, var hon initiativtagare och grundare till den fria teatergruppen The XY Players, som satte upp Strindbergspjäser på Broadway. Denna grupp har nu under Gabriellas ledning, omskapats i Sverige där hon numera lever och verkar. De arbetar  f n  med föreställningen “Strindbergsafton”. Hon leder sedan 2006 kursen “Röst & Drama improvisation” genom Studieförbundet Sensus i Stockholm och har lett drama workshops för barn och vuxna på SOL förra sommaren samt på Yogafestivalen sedan 2007.

Gabriella älskar att arbeta med barn, och har mer än 10 års erfarenhet från USA och Sverige, som nanny, ledsagare och avlösare för både friska och funktionshindrade barn i alla åldrar. Hon tycker det är fantastiskt att se hur öppna och kreativa barn är i sig själva. På årets SOL-festival kommer Gabriella att  leda Teaterlek för barn. Hon finns till hands för att arbeta med barnen i små grupper. Genom enkel teaterlek, rörelse- och röstövningar plockar vi tillsammans fram barnens inre kreativa resurser, låter dem lysa och komma ut. Vi leker, busar och har kul en stund. Föräldrar är också välkomna att vara med och leka.

Sw Anand Vigyan (7-18) “In 1981 I went to se Bhagawan ( later called Osho). in Pona India, that is where I got my name and sins then my life has ben guided by a rebellious spirit taking me to manny teachers and manny places. I have ben a fool and wander of the crafts helping building spiritual communities for years and live now in the forest with my beloved Savita, close to Solhälla by lake hällungen on the west coast of sweden
Here i take part in a community intending to move into a sustainable and connected way of life.

I pored water inside the sweat lodge first time more than 25 years ago and over the years I ben facilitating workshops like men’s groups, vipasana, drum building, and different forms of therapy from the world of Osho.

My passion now is the connection to earth and spirit and I facilitate the Dream weaver ceremony and other rituals. I am looking forward to share my music and create magic with you.”  Love and friendship Vigyan

Anna Thorstensson & Samuel Lundström (14-15) besöker festivalen med sin violin & cello. De kommer att ge en konsert med musik av den grekisk-armeniska spirituella läraren/författaren George Ivanovich Gurdjieff.
Gurdjieff reste under många år tillsammans med sina vänner i gruppen “seekers of the truth” & samlade kunskap från olika spirituella traditioner. Sedan skapade han sitt eget system av träning för självutveckling. Musik & rörelse var en viktig del i träningen. Musik som ett verktyg för att höja oss till ett högre medvetandetillstånd.

Klara Sibeck (5-18) är nomad i själ och hjärta. Efter många år i Asien bor hon nu i Stockholm där hon utvecklar hörlurar och undervisar i yoga, bland annat på yogaShakti.

Ljud och yoga är två passioner. Klara är ljudansvarig under festivalens kvällar. Dagtid byter hon skepnad och håller klasser i yoga. Hennes passion för detaljer märks i hennes undervisning, som strukturerad och med tydliga instruktioner. Hon kommer att hålla pass i dynamisk viryayoga för alla nivåer, och även riktiga teknikklasser där vi går igenom nördiga detaljer i yogapositionerna.

Men det handlar inte bara om tekniknörderi och svett – meditation och stillhet får alltid plats på yogamattan, liksom olika filosofiska teman. Som ett komplement till den dynamiska viryayogan undervisar Klara i yinyoga – ett tillfälle att smälta ut på mattan och säga hej till din bindväv.

www.yoganomad.se www.facebook.com/yoganomad

.
Magnus Bengtsson (9-18) är verksam inom yoga, qigong och cirkus.

På festivalen kommer jag att arbeta med lekfull och glädjespridande cirkus för barn. Jonglering, akrobatik, balans, clown m.m.

.

.

Diana Johansson (5-15)har dansat västafrikanskt (Guinea, Gambia, Mali) sedan -96, i Stockholm och Malmö. Hon har gjort två resor till Gambia och tagit lektioner för lärare från både Guinea och Gambia. Diana har uppträtt med olika afrikansk/svenska band i Malmö och Lund och hon har turnerat på fängelserna i Sverige med Blå Björk.

De senaste åren har Diana ägnat sig mer åt vad hon kallar Gudinne/Gud dans, att finna sin inre gudomlighet/kraft/rytm och låta den dansa din kropp. Genom den afrikanska dansen fann Diana meditativt tillstånd genom rörelse och där upptäckte hon sin kropp och träffade sin gudinna.

Festivalens workshop kommer att innehålla koreografi inspirerad från västafrika.

Mattis är en enkel musiker som gjort musiken till en ledstjärna i sitt liv. I 15 år reste Mattis omkring i världen med gitarr och flöjt. Musiken öppnade dörrar inom och utanför honom. Mattis samlade livsvisdom och instrument, satt med mästare i Indien, lärde yoga och meditation. Sjöng sanskrit mantras med Gurumayi utanför Mumbai i många år.
Nu är Mattis en ”musikshaman”, som arbetar ceremoniellt, ger konserter och privata sessioner med olika typer av instrument. Klangskålar, kristallklockspel, didjeridoo, flöjter m.m. Ett arbete som leder till en djupare inre kontakt och ett öppet hjärta.
Mattis producerar cd med ett djup, glädje och LIVSKRAFT!! Kombinerar humor med djupaste insikter. En oslagbar kombo som gör Mattis till en glädjespridare och ofta anlitad satsang musiker.
Mattis leder gärna sk ”heartdans” och har ”crazy yoga” klasser med lek o galenskap. Bor i Skåne, skapar events och konserter i vackra Klöva Hallar bokskogen utanför Helsingborg. www.mattismusic.com

Anja Bergh (5-10)är Certifierad Anusara yoga lärare, massör, driver yoga skolan ”Yoga Buddhi” i Göteborg, och har undervisat yoga i många år.
“Jag föll in i yogans öppna famn när jag var 20 år gammal. Anusara var en av de första stilar jag fann, men har utövat många andra stilar genom åren.
Sedan 2003 har mitt fokus legat på Anusara och studierna kring den traditionen. För mig är yoga en radikal välsignelse och ett sätt att utforska medvetandet och den extatiska glädje som går att finna i både ljusa och mörka dagar! MIn avsikt är att lära känna, djupt tjäna och fira Shakti! Att följa mitt hjärtas och själs sanning…
Jag gör mitt absolut bästa för att guida mina elever så att de kan se sig själva klarare, samtidigt som jag ser mig klarare genom dem! Min önskan är för oss alla att älska oss själva helt och fullt!  Att bli skickliga på att leva helt enkelt! Tillsammans övar vi på det genom att lekfullt praktisera asana, pranayam och meditation. Ser fram emot dig!’’ www.yogabuddhi.se

Johan Svanborg (11-18) är en av grundarna till Shambala Gatherings, Borntorpet, ett yoga community som slagit ut som en vacker blomma i Bergslagens skog de senaste 5 åren. Han kommer under festivalen att hålla healing space baserat på Cranio Sacral Therapy. Det blir en skön möjlighet att sjunka in i vår essens och på ett subtilt plan tillåta spänningar att rinna av. Vi kommer att känna in i kroppens naturliga tidvågor och ge varandra space att inkarnera fullt ut.

www.shambalagatherings.com

Lotta How (5-12)är Alkohol/Drogterapeut och Andningspedagog, hon håller gruppandningar (rebirthing) och kommer också att vara DJ nån kväll.

Frigörande andning är en kraftfull metod att komma närmare sig själv och din egen inre kärna, du löser upp blockeringar fysiska såväl som emotionella. Du tar en genväg in i känslolivet och upplever dina känslor istället för att tänka dina känslor. När du upplever känslor speciellt de negativa, löses dom upp på ett förunderligt sätt och påverkar inte dig som tidigare, du blir mer medveten och lyhörd inför dig själv och kan le lite när du märker att du styrs av gamla negativa mönster.
Att andas i grupp är kraftfullt då vi hjälper varandra med vår energi. Vi är alla Ett

Att få hjälpa människor möta sig själv i sitt djupaste västen är en gåva, som ger livet mening.

Läs mer på www.frigorandeandning.com och  www.lottahow.se
Robert Larkin (12-18)and StarBridge Institute have come from Santa Fe, New Mexico to now live in Sweden, where he facilitates shamanic practices that originate from different and unique ‘old-world’ cultures.

At the Öland ‘Space of Love Festival’ he will be building and guiding Sweat Lodges on the beach, Drum Journeys, Sacred Pipe Ceremonies, Men’s Circles, Medicine Wheel teachings and other activities plus offering individual counseling and coaching sessions.

As an Initiated Male Elder, Pathfinder, Sacred Pipe Carrier, Reiki Master healer and group workshop leader, he uses the potency and impact of the ‘Talking Stick’ in circles as well as ceremonies and rituals, combined with energetic practices for the purpose of raising inner clarity and growth; to journey into our heart’s doorway for rediscovering and feeling the harmony of that deep inner spirit of who we really are…connected to all things seen and unseen.
The work through his StarBridge Institute has been active in Scandinavia for over 12  years.

Website:  www.myspace.com/rlpathfinder

Jesper Lundqvist (7-14) är verksam som Kundaliniyogalärare, Gongmästare och Kraniosakralterapeut, och driver också kursgården Dagsås Yoga Mangalam tillsammans med Emma Öberg.
Jag öppnade mig för yogan 2002 då jag först träffade Sky som blev min privatlärare och lärde mig att it’s all about showing up. Att dagligen möta min egen gudomlighet på mattan och framför altaret har blivit den röda tråden i min livsresa, den har fört mig till fantastiska inre platser och möten med en mängd underbara lärare: Swami Vagishananda Saraswati – som undervisat mig i Vedanta, Guru Dharam Singh – som utbildat mig till Kundaliniyogalärare, Kraniosakralterapeuten Leonid Soboleff – som lärt mig hela mig själv och andra, Daniel Li Ox – som gett mig inblick i Daoistisk energitransformation, och inte minst min fru Emma som lärt mig mer än det går att räkna upp här. På senare tid har jag hittat en ny guru: gongen – vars helande vibrationer både kan ge energi, öppenhet och fokus under yogaklassen och hjälpa oss in i djup avslappning och återhämtning i vilan efteråt.
I såväl yogaklasser som i terapisessioner använder jag mig av min samlade erfarenhet för att leverera det som behövs just här, just nu. Min strävan är att öppna var och en till sin egen potentiella kraft. Vi är alla gudomliga, fullständiga och kompletta precis som vi är. Vi har alla förmågan att vara hela, fria och lyckliga.
På Space of Love Festival kommer jag att hålla Yogaklasser med gong-inslag samt särskilda avslappningssessioner med gong (Gongbad). Kraniosakrala behandlingar utförs på förfrågan och i mån av tid.

Annki Warberg (10-17) ”Min livsväg och största glädje är att inspirera och stödja alla som önskar transformera, öka sin medvetenhet och gå sin andliga väg. Kärleksfullt delar jag skatterna ur Kundaliniyogatraditionen från djupet av mitt hjärta”
Annki Warberg har dedikerat sitt liv till yogan. Hon har praktiserat Kundliniyoga i 16 år och undervisat i 11 år. Hon är en av grundarna av Stockholm Kundaliniyogacenter och Stockholm Yoga- och Dansfestival.
Annki håller kurser, worskhops och retreats. Hon jobbar som Yogaterapeut och Sat Nam Rasayan healer. Hon älskar att sjunga och spela och har precis släppt en CD- Meditation for Transformation.
Kundaliniyoga är en tusenårig fysisk och meditativ disciplin som kombinerar yogapositioner med andning och chantande av mantran. Det är en kraftfull, rolig och och dynamisk yogaform som skapar en känsla av välbefinnande och ökad medvetenhet. När livet känns utmanande hjälper Kundaliniyogan dig att hantera inre press och stress och för dig in till ditt eget lugn och inre balans.

Håkan Lagesson (5-10) kommer att hålla i gong-bad på festivalen. Ljudet från en gong är ett urljud; det är ljudet av kreativitet och ljudet av universum, det får vårt sinne att slappna och släppa taget och enligt Yogi Bhajan kan inget sinne kan motstå en välspelad gong! Håkan bor på Öland där han undervisar i Kundaliniyoga och håller gongbad och meditationer.

.
AnnKarina Vesterbergs (5-18) intresse för örter vaknade när hon jobbade med Harry Blom, grundaren av Örtagubben, en av Stockholms första hälsokostbutikerna. “Jag vill förmedla den här kunskapen som ett slags arv till nästa generation.”
AnnKarina har gett ut den lilla boken “Ogräsmat, Örter och Okokt”.

På festivalen kommer AnnKarina att ha workshopen: Ogräs…Örter och okokt.
“Vi kommer att lära känna ogräs och vilda  örter som är jättegoda till mat samt även hur man kan koka hälsobringande te av odlade kryddor från ICA. Vi kommer att gå igenom recept på okokt mat,  levande föda som idag  populärt kallas för “raw food”.
Syftet är att inspirera och aktivera dig att söka kunskap och erfarenhet. När du kommer hem har du lite nya ideer för matlagning.
Ta med skrivbok och penna. Under festivalen kan du även boka fördjupningspass.”

AnnKarina är, förutom ört-kännare, konstnär och jobbar med offentlig utsmyckning. Hon är Vedic Art lärare och ger bl a en privat lärarutbildning till VedicArt lärare. Läs mer på hemsidan www.annkarinavesterberg.com

Tej (5-14) undervisar kundaliniyoga på Värnamo Yogainstitut och kombinerar detta med Gong.

Gongen sägs ha en helande effekt, då den sänder ut universums kreativa kraft.

Dessa verktyg är kraftfullt läkande och påverkar hela ens väsen: kropp, sinne och själ. Vad kan vara en finare gåva till dig själv.

.

Marie Ericsson (5-11) gjorde sin första buddhistiska meditationsretreat i Bodh Gaya i Indien 1970.
”Den gav en tydligt känsla av igenkännande. Det var den buddhistiska livsfilosofin som jag
egentligen hade trott på hela tiden, men nu fick jag den tydligt formulerad. Dessutom fick jag
ett användbart verktyg för att fördjupa min förståelse, nämligen Vipassanameditationen.”
Sedan dess har Marie gjort många fler långa retreater, bott i kloster i Thailand och Burma,
men även på västerländska meditationscenter som Insight Meditation Society i USA och Gaia
House i England. Hennes främsta lärare är Joseph Goldstein och Sayadaw U Pandita.
1998 började hon själv lära ut meditation i Vipassanagruppen i Stockholm och har lett deras
meditationsgrupp och många retreater under årens lopp.
Marie kommer att hålla både meditationer och föredrag om olika aspekter av buddhismen.
Hon har också nyligen gett ut en bok som heter ”Kom och se – om meditation och
theravadabuddhism”.

Daniel (6-18) is a musician and Dj from Denmark.

“Music has been a big part of my life and I have been performing on various festivals as well as creating music gatherings in Denmark.
I have also been doing Whirling meditations which I experienced in Osho`s ashram and I have been sharing this for many years. On the festival I will be doing Whirling, Dj`ing and playing music.”

.

.

.Tim Jago is a shaman, a gardener, a kundalini yogi and enjoys primitive living. This year Tim will be working together with David Teunissen to offer you a sweat lodge experience which will broaden your horizons and may change your life!
Tim’s lodges are based on a celtic shamanic tradition. Perhaps we’ll even find time for tracking, wild food and a little Sufism. See you by the fire on the beach!

.

 

 

Joshua – Mansgrupper och Sacred Earth Meditation

 

 

 

.

Detta är lärarna som var med på Space of Love Festival 2011:


Akasha Skaldeman organiserar festivalen men ger också workshops i Magdans och Fredsdanser.

Akasha har studerat andliga, terapeutiska, kulturella och konstnärliga rörelse- och dansformer under i 35 år och undervisat i 20 år. Akasha kommer att leda workshops i magdans, där hon sätter glädjen och den inre upplevelsen som dansen förmedlar i fokus, och på dansens helande kraft.

.

Emma Dinmali Holmlund organiserar festivalen tillsammans med Akasha. Hon ger även workshops i Familjekonstellationer under festivalen. “De verktyg som befriar mig på djupet är dem jag vill dela med mig av och Familjekonstellationer är ett sådant arbete. Jag känner djup vördnad inför den närvaro som alltid infinner sig vid en konstellation och är tacksam för att få förmedla den här gåvan av helande.”

.

Sky tränades ursprungligen i Sivananda och Kundalini Yoga traditionerna , Sky plockar ur en vid bredd av traditionell yogisk visdom. Han har varit en hängiven student av Yoga, Ayurveda, healing och meditation i över 15 år och har välsignats med möjligheten att leva och studera med många stora lärare från olika traditioner. Just nu arbetar han som lärare i Canada, Sverige, Bali och Thailand dit han inviterar elever med olika bakgrunder att utveckla en djupare sensitivitet inför sina kroppar och sinnen medan de öppnar sig för en högre potential. Som lärare och världsresenär, har han introducerat tusentals i praktiserandet och filosofin yoga som en livsväg.

Tillsammans med de vanligare ställningarna tillför Sky; Chanting, hand mudras, Pranayama and verser från the yoga sutras och Vedas, för att göra klassen mer komplett.
www.samayoga.org

My Södergren är kursledare inom Access Consciousness och har arbetat med människors och företags utveckling sedan många år tillbaka. Hennes ledord är “Being YOU makes the difference”.

Access Consciousness handlar om att vara sig själv ­och förändra världen. Det handlar om att få tillgång till den medvetenhet vi alla i sanning är. Att vara medveten betyder att man är totalt närvarande, inkluderar allt och inte dömer något. Access Consciousness handlar om att leva i frågan, inte i svaret. www.mysodergren.se

Kailash Kokopelli is a medicine person, world musician and producer of Inner World Music.
The world wide wandering wizard of sacred sounds and multi-instrumentalist on ancient instruments will be sharing healing prayers on Native American Flute, Medicine Chants and devotional Heart-Songs as well as meditative Mantras on the incredible Strings of his Worldstick – a unique instrument created in accordance to the golden means spiral and 432HZ healing frequency.
Kailash is also a pioneer sound therapist, poet, writer, art photographer and teacher of Healing Movements called KACHIMO Kailash Chi Movements
Besides running the www.Sanctuary-retreat.org in South Sweden where he researches Sound Medicine and Sustainable Solutions he is also a cross-cultural bridge-maker initiating humanitarian projects.

www.reverbnation.com/kailashkokopelli www.youtube.com/kailashkokopelli www.kailash-kokopelli.com


Satya Dev Barman from Bengal is an EX-Bollywood producer, musician and yoga teacher. In companionship with Kailash Kokopelli he forms the INNER WORLD MUSIC Project SATKAAM bridging the worlds and gathering the 4 Winds of sacred Song within the devotional heart as an invitation to sing prayers and praises to source together as one humanity on sacred Mother Earth.

SATKAAM – an INNER WORLD MUSIC EXPERIENCE!

*On wings of sound and songs of heart:*

www.myspace.com/SATYAONLINE

Zoë är en mångsysslare inom den alternativa världen, hon använder sig av sina mediala förmågor och sitt indigoljus på många olika sätt. Förutom att vara lärare i Kundaliniyoga är hon workshop ledare, Reconnective Healing® utövare, medial coach, sångerska, låtskrivare och skriver sin första bok ”Kärlekssoldaterna och den nya världen”, om de nya barnen och deras bidrag till det pågående skiftet av medvetandet. Och, snart är det också premiär för Zoë´s andliga radio show!

Under festivalen kommer hon att ge klasser i Kundaliniyoga, healing sessioner och hålla följande workshops:

Be an Attractive Magnet TM (for things, people and money) – lär dig hur du effektivt kan förstärka din attraktionsvibration, när du arbetar med lagen om attraktion, med hjälp av olika energi tekniker.
Psychic Games/Mediala lekar – lek med och utforska dina mediala förmågor och din intuition.
Light Gathering (DNA activation and SoulBodyFusion TM) – kraftfulla kanaliseringar av Jonette Crowley för att förbereda oss för 2012-skiftet. Vi för samman själen och kroppen, och Gudinnan av Atlantis, Ashtatara, aktiverar sovande delar av vårt DNA.

www.zoeland.se

Mikael Khei is a certified Taketina teacher as well as an internationally recognized Drum Circle Facilitator. He works with rhythm circles as a way of empowering and unifying people. Guided by his mission statement of ”Locking into the magic that makes people shine” his work is filled with power, real connections, groovy rhythms, tenderness and trust! Mikael believes in diversity and celebrates it every day from his gratefulness of working with rhythm in the corporate world, schools, institutions, festivals and public gatherings. Each year several thousand people connect with each other, them selves and ”that which is more than them selves” in Mikael’s circles. www.maguti.com

TaKeTiNa is meditative rhythm journeys beginning in the world of rhythm archetypes. The laws of vibration known innately in our consciousness; that which form the foundation of our inner rhythmic knowledge and skills is awakened and brought into life. With rhythmic steps, claps and voice we are able to express three different rhythmic layers simultaneously. This state of simultaneity enables the different layers of our consciousness to communicate with each other resulting in a deep immersion into the flow of life it selves. www.taketina.com

Drum Healing with frame-drums: Recognition of the beauty beyond every mask is the foundation for this program. In a transpersonal group drumming experience you will both give and receive drum-massage by the use of frame-drums. Mikael teach how to play the drum relaxed and with ease at the beginning and then he safely guides the group into the healing space. This is a wonderful experience in it selves and the principles is very easily adapted to any kind of music making and therapy, and even how you meet people in general.

Danelle Harvey is a professional Singer, Musician, Composer, Producer and Record label owner from London, United Kingdom. An indie-pendent music obsessed “hippie chica” who manages to combine passion, glamour and good ethics without compromise. Her original, catchy Bluesy-Acoustic Folk-Rolk songs are deeply soulful, inspiring, entertaining and enlightening. She is a hard working lover of life, good people and good energy. Danelle uses the Fair Trade concept to help enable independent musicians in the western world alongside those in developing countries. “Trade should be fair everywhere, artists and musicians work should be valued much more, especially those trying to make their mark and earn a living from it.”

In between shows she works with youth groups and organisations such as Shelter as an ambassador and activator, raising awareness on social issues worldwide, hosts and teaches inspirational music and singing workshops spreading a conscious, positive vibe in her unique way.

At the festival Danelle will share her music with us. Check her website: www.danelleharvey.co.uk

Felix Lancelot kommer att ge workshops i Slowemotion under festivalen. Slowemotion är en komplett rörelseform byggd på holistisk filosofi; en främmande fågel med djupa rötter i dans, meditation och sport.
Det handlar om rörelser med eftertanke, långsamma rörelser och övningar i ultrarapid. Utan inbördes tävlan skrattar vi, agerar, tänker, upplever och svettas. Och när känslor, rörelser, tankar och andlighet integreras, ökar din förmåga till utveckling av din personlighet, karisma och emotionella intelligens.

Slowemotion ökar ditt kroppsliga och känslomässiga medvetande och din totala närvaro och ger dig verktyg för att leva ett rikare liv i balans, harmoni och kraft. Just nu förbereder Felix ett historiskt evenemang på just  Ö–land. Han ska vandra den 30 juni på Alvaret helt i Slow-e-motion (ultrarapid) från soluppgång till solnedgång. Läs mer på www.slowemotion.se

Felix kommer även att ge privata sessioner i Facereading på festivalen. Facereading är en vetenskapligt utarbetad metod baserad på tusenåriga traditioner och psykologi. I Frankrike är facereading en etablerad metod som används vid allt från anställningsintervjuer till parterapi. I ett ansikte kan man utröna en persons medfödda förmågor, de spår som livet ristat i anletsdrag, men också vad du kan ta fram i dolda tillgångar och skatter. Läs mer på www.freeyourfacenow.com

Helena Soluna, yrkesverksam sångerska och röst-coach, har utvecklat röstträningsmetoden Voice-in-Power, som kombinerar traditionell röstträning med kunskaper i qi-gong, yoga och kampsport.

Workshop i Voice-in-Power:
Rösten är det mest personliga vi har. Här sätter sig spänningar, blockeringar och rädsla att höja rösten och säga sin mening. Om man istället  i en trygg och prestigelös miljö får återvända till barndomens lekfullhet och får möjlighet att utforska sin röst på nytt, lossnar spänningar och rädslor fortare än man tror. Ett frimodigare uttryck, sköna endorfiner och en härlig avslappning får man på köpet!
Under denna workshop får du prova på olika röster, klanger, rytmer och uttryck, och kommer att bli glatt överraskad över hur mycket mer röst och musikalitet du faktiskt redan besitter. Vi kommer att sjunga visor från alla världens hörn, göra lekfulla sång- och kroppsövningar och framförallt ha roligt!
Se www.helenasoluna.com

Richard Lee gives classes during the whole festival. Ch’i is energy. This two-week series in Dance, Improvisation,
and Ch’i development draws from a variety of influences: Skinner Releasing Technique, Japanese Butoh, Movement
Theater, T’ai Chi and Hands-On Bodywork. The goal of Richard’s potent approach to movement is to harmoniously integrate mind, body, ch’i/energy, rhythm, space, self-expression and creative design. These classes will activate internal forces, relax the body, stimulate playfulness, awaken inner freedom and inspire new and extraordinary movement. These classes are open to everyone with or without dance experience.

Peter Elmberg and Papis Bodian
Under åren 2007-2010 besökte Peter Västafrika och det starka kulturmötet inspirerade honom även musikaliskt. Han skapade starka band till musikern Papis Bodian från Senegal och ett fruktbart samarbete växte fram. De spelade in flertalet av sina låtar med Västafrikanska musiker i Senegals regnskog med hjälp av musikern och producenten Staffan Stavert.

Musiken lämnar ingen oberörd
Trots att Senegal hör till ett av världens fattigaste länder och Sverige ett av de rikare så har västvärlden något att lära av den smittande energin och glädjen som kommer till uttryck i musiken. ’African Vibration’ lämnar ingen oberörd och kan framföra sin musik som en trio upp till full orkester ! Musiken är rytmisk och upplyftande och lämpar sig både för större festivaler samt den intimare tillställningen.
För mer info, ljudklipp och musikvideos: www.africanvibration.com


Anand Sidhamo originally from NYC residing in Copenhagen and Kohphangan, Thailand. Passionate about healing and assisting others in their journey towards balance and well being and commited to the same process of self realization and evolution.

Introduced to Yoga and Meditation with Self Realization Fellowship at age 10. Sidhamo has a background as a yoga teacher and bodyworker teacher .  His studies range from Co Active Coaching and  the Eneagram to Ayurvedic Yoga Massage, Zen Shiatsu and Energetic healing  as a Reiki Master. My treatments work on the gross and subtle energy levels of the body and all its layers (physical, emotional, mental, esoteric and spirit). Teaching and sharing sessions for over 12 years.

Currently teaches the Tantric practice of Tattwa Shuddhi Sadhana (The Five Element Form), Ayurvedic Yoga Massage and Hatha Yoga. On the festival Sidhamos workshops will include various forms of yoga and body work.

www.anahatayogaasia.com and  www.sidhamo.com

Robert Larkin and StarBridge Institute have come from Santa Fe, New Mexico to now live in Sweden, where he facilitates shamanic practices that originate from different and unique ‘old-world’ cultures.

At the Öland ‘Space of Love Festival’ he will be building and guiding Sweat Lodges on the beach, Drum Journeys, Sacred Pipe Ceremonies, Men’s Circles, Medicine Wheel teachings and other activities plus offering individual counseling and coaching sessions.

As an Initiated Male Elder, Pathfinder, Sacred Pipe Carrier, Reiki Master healer and group workshop leader, he uses the potency and impact of the ‘Talking Stick’ in circles as well as ceremonies and rituals, combined with energetic practices for the purpose of raising inner clarity and growth; to journey into our heart’s doorway for rediscovering and feeling the harmony of that deep inner spirit of who we really are…connected to all things seen and unseen.
The work through his StarBridge Institute has been active in Scandinavia for over 12  years.

Website:  www.myspace.com/rlpathfinder

Daniela har tränat yoga sedan 2000. Har under dessa år fördjupat sig i Hathayoga, Poweryoga, Kundaliniyoga och Ashtangayoga. Daniela är internationellt diplomerad yogalärare med studier på bl.a Instituet för Medicinsk Yoga i Stockholm, i Mysore samt workshops med bl.a Manju Jois, Petri Räisanen, Sheshadri och Ajay Kumar och ett flertal andra lärare under årliga resor till Indien.
Insikten i Yogans hälsofrämjande effekter på både kropp och sinne ligger som grund för Danielas klasser. Varje yogaasana har sin fysiska och mentala mittpunkt att vila i.

www.dinbalans.nu

Roland Nahringbauer är kundaliniyogalärare och håller Sadhana på stranden och yogaklasser. Att göra Sadhana i soluppgången har varit det viktigaste för honom varje festival sen 2004. Yogapasset följt av de hjärtöppnande mantrameditationerna under den tid på dygnet när vi är som mest mottagliga lämnar ingen oberörd. Något av det bästa du kan göra för att vara i harmoni med det medvetandeskifte som mänskligheten är mitt uppe i. Roland undervisar och studerar Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan på heltid sedan 2004. Han har vidareutbildat sig inom traditionen som barnyogalärare och yogisk healer (Sat Nam Rasayan) samt inom områdena Conscious Communication, Authentic Relationships, Mind and Meditation, Vitality and Stress och Yoga of Asanas. Mer info om kundaliniyoga och Rolands verksamhet på www.yogiontheroad.se och www.kundaliniyoga.nu

Moa Goliats upptäckte yoga och meditation för elva år sedan när hon utbildade sig till cirkusartist på Nya Zeeland.
Sedan dess har intresset växt sig starkare och hon har utbildat sig till yoga lärare för Sky Akasha Chaitanya på Bali, Indonesien.
Yogan som Moa lär ut är mjuk och flödande, med fokus på närvaro. Stärkande rörelser och ställningar som hjälper oss att bjuda in avslappning och livskraft i kroppen.
Den naturliga sammansmälltingen av Moas två passioner; yoga och cirkus ledde till Acroyogan, en lekfull blandning av yoga, thaimassage och akrobatik.
Moa går Charlotte Norells årslånga program för kvinnor, Womens Way och håller kvinnocirklar med inspiration från bl.a. Cameli Ardaghs  Awakening Women Sisterhood Manifesto.

Mika Månerlid började att praktisera Hatha yoga 1997. Han är utbildad i USA , Indien  och Sverige till internationellt diplomerad lärare i Sivananda- och Kundaliniyoga traditionen. Han började att utöva Ashtangayoga 2002  för Olle Bengtström och har sedan dess fortbildat sig kontinuerligt. Mika är direkt elev till lärarna Lino Miele och Petri Räisänen, har även praktiserat för lärare som Susanna Finocchi , Gittan Hendele , Tim Feldmann och Maria Boox.
Mika lär ut Ashtanga Yoga enligt metod som dess grundare Sri. K Patthabi Jois utarbetat , med talesättet som går (” you teach as you were taught” ).
I januari 2007 startade Mika ihop med Elisabeth Johansson  Ashtanga Yoga Center Trollhättan. Centret har en stadig tillväxt och har idag yogaklasser 6 dagar i veckan . Läs mer på www.ashtanga-yoga.se
Mika har undervisat Ashtangayoga på yogafestivalen sedan 2008 och har med familjen deltagit på  festivalen sedan 2006.

FLOW är ett musik- och poesikollektiv. Tove Folkesson, Emma Linnros, Erica Bjuremark, Samuel Lundström och Clara Andermo kommer till Öland för att sprida sitt blomstrande flow. Alla är musiker och under festivalen uppträder de med en konsert som väver samman musik, poesi och improvisation på ett lekfullt, unikt och närvarande sätt. FLOW kommer även att hålla workshops i musik/sång/poesi där improvisationen är ett viktigt redskap för att skapa tillsammans och uppleva det kreativa flödet vi alla har möjlighet att upptäcka.

www.tovebetyderduva.blogspot.com
www.myspace.com/ericabjuremark
www.myspace.com/miremca

Otto Silverstolpe will give Thai Yoga Massage Workshops at the festival.
Thai Yoga Massage (TYMA) is an ancient technique that combines deep tissue massage, reflexology, acupressure and strech techniques from yoga.
During this 2h workshop you will learn to give a short massage covering most of the body with the person lying on a (yoga)mat. The workshop is for everyone that likes to learn a deep, gentle and very beautiful way for comforting/relaxing a person in a simple way. Very good for yoga teachers who want to give a deep experience in Savasana.

Otto: “I love a lot of “things”, amongst them TYMA, in wich I have had the opportunity and blessing to deepen my knowledge during many years. For me it’s the tranquility of full awareness I feel while giving a massage that caught my interest for TYMA who have served as a physical way in the Buddhist temples to give loving kindness (Metta).”

Otto gives treatments in the Gothenburg area. He has been giving Thai Yoga Massage since 2006 and he has been assisting many courses around the world with the internationally established Thai yoga massage teacher Itzhak Helman.  He conducts long courses in Thai Yoga Massage and these type of workshops every year. For more info visit: www.inspirazion.se or www.thaiyogamassage.nu

Shanti Allén är internationell raw food kock och lärare, utbildad och certifierad av bland annat välkända Elaina Love. Shanti kommer ursprungligen från Sverige, men hennes intresse för mat och kultur har lett henne att bo, studera och arbeta i länder såsom USA, Spanien, Peru, Sri Lanka, och numera Indonesien, där hon håller workshops och kurser i Raw Food. Genom sitt intresse för hälsa och näringslära kom Shanti till en vändpunkt som inte bara innebar en grundläggande omvandling av sitt intresse för matlagning, utan även en transformation av sin egen och sin familjs diet. Hon övergick då till Raw Food, eller Levande Föda, det vill säga ekologisk vegansk mat som ej hettats upp över 43° C. I sina pedagogiska matlagningslektioner lär hon ut praktiska levande recept med filosofin “crowding out”, vilket innebär att fokus ligger på att låta näringsrik och hälsosam föda ta större och större plats i dieten, snarare än att fokusera på att eliminera de mindre hälsosamma matvanorna. De workshops Shanti erbjuder på Space of Love i år kommer att demonstrera raw food från grunden med recept såsom nöt-mjölk, pasta gjord av zuccini, samt nyttig choklad.

Läs mer på www.rawfoodbali.com och www.rawtransform.com

Mattis är en enkel musiker som gjort musiken till en ledstjärna i sitt liv. I 15 år reste Mattis omkring i världen med gitarr och flöjt. Musiken öppnade dörrar inom och utanför honom. Mattis samlade livsvisdom och instrument, satt med mästare i Indien, lärde yoga och meditation. Sjöng sanskrit mantras med Gurumayi utanför Mumbai i många år.
Nu är Mattis en ”musikshaman”, som arbetar ceremoniellt, ger konserter och privata sessioner med olika typer av instrument. Klangskålar, kristallklockspel, didjeridoo, flöjter m.m. Ett arbete som leder till en djupare inre kontakt och ett öppet hjärta.
Mattis producerar cd med ett djup, glädje och LIVSKRAFT!! Kombinerar humor med djupaste insikter. En oslagbar kombo som gör Mattis till en glädjespridare och ofta anlitad satsang musiker.
Mattis leder gärna sk ”heartdans” och har ”crazy yoga” klasser med lek o galenskap. Bor i Skåne, skapar events och konserter i vackra Klöva Hallar bokskogen utanför Helsingborg. www.mattismusic.com

Alva Skarp är sångerska och blandar och ger av pop, rock, världsmusik, svensk folkmusik och egenskrivna visor. Mitt ledord är att beröra och beröras, mej själv och andra. Jag sjunger en del på festivaler och har konserter i Göteborgstrakten och runt om i landet. Jag leder även sång-workshops, oftast med rubriker som “våga sjunga”, heartdance eller visstuga/kulning. Via hemsidan www.alvaskarp.se kan du se mer om mej och provlyssna på min musik. Under festivalen kommer jag leda heartdance och ha en konsert.

Heartdance är en slags rituell dans där vi möter varann med öppet hjärta, genom sång och enkla rörelser. Vi övar oss på att vara avslappnade och naturliga i mötet med oss själva och andra – en blick, ett fint sjunget ord, en kram. Människor har i alla tider, och i alla kulturer, dansat. Heartdance har inspirerats av sufiska repetitiva danser där man sjunger om att Gud finns i allting, indianska sånger om naturen som helig. Mer västanpassade sånger på engelska, som mer handlar om möten mellan människor, har bl.a. utvecklats på Osho centret i Pune, Indien. Andra dansformer som påminner om Heartdance är Universal Peace Dances och Heliga Danser.

Klas Landahl är lärare i Samayoga and musiker. Under festivalen kommer han att kombinera sina två gåvor i  hjärt-öppnande yogaklasser där sång och chanting ingår. “Wonderful” betyder att komma in i sin hängivenhet där vi har möjlighet att släppa taget om spänningar, stagnering och illusionen av att ha kontroll om något.
.
.


Sofie Carlsson
introducerades till yoga  i tidiga tonåren då hon skolades i klassisk hatha yoga. Hon har sen dess yogat många olika ” stilar ” och  för flera stora lärare för att komma fram till att allt är yoga.
” Jag älskar att leva livet utan förväntningar, som en ständig upptäcksresande där livet är resan, utan att döma situationer som jag hamnar i som bra eller dåliga. Det ÄR yoga. ”
Sofie driver Urban yoga, vars syfte är att integrera uråldrig österländsk visdom i dagens moderna samhälle som ett redskap för att leva ett  rikare och mer balanserat  liv . ” Om det är i någon tidsålder vi behöver yoga och meditation, så är det nu, i vårt vardagliga liv ”
Sofie arbetar mycket med yoga och meditation ute i samhället, bla i skolor och förskolor.
Hon håller även uppskattade yoga klasser och workshops runtom i landet på festivaler och kursgårdar.
På festivalen kommer Sofie att hålla klasser i Hatha Yoga Flow samt MagdansYoga som hon håller tillsammans med sina kollegor Vafa Nadi och Nasim Nadi.

Från mattan och ut i världen……
Om shanti/ Sofie

www.positivemovementfamily.com
www.magdans.org

Magnus Bengtsson är verksam inom yoga, qigong och cirkus.

På festivalen kommer jag att arbeta med lekfull och glädjespridande cirkus för barn. Jonglering, akrobatik, balans, clown m.m.

.

 

.

 

Diana Johansson har dansat västafrikanskt (Guinea, Gambia, Mali) sedan -96, i Stockholm och Malmö. Hon har gjort två resor till Gambia och tagit lektioner för lärare från både Guinea och Gambia. Diana har uppträtt med olika afrikansk/svenska band i Malmö och Lund och hon har turnerat på fängelserna i Mitt Sverige med Blå Björk.
De senaste åren har Diana ägnat sig mer åt vad hon kallar Gudinne/Gud dans, att finna sin inre gudomlighet/kraft/rytm och låta den dansa din kropp. Genom den afrikanska dansen fann Diana meditativt tillstånd genom rörelse och där upptäckte hon sin kropp och träffade sin gudinna.
Festivalens workshop kommer att innehålla koreografi inspirerad från västafrika.


Peter Norrthon håller föredrag och leder workshops i permakultur. Permakultur handlar om ekologisk design. Genom att använda naturen som ledstjärna har man utvecklad en rad principer som används i designprocessen. Målet är bl.a. resurseffektivitet, återanvändning och skönhet genom mångfald.
Peter träffade upphovsmannen bakom permakultur, Bill Mollison 1981 och började i slutet av 80-talet översatta skrifter och informera om permakultur. Han har gått på certifikatkurser med Max Lindegger 1993 och David Holmgren 2005.
Hans huvudsakliga sysselsättning för närvarande är att omvandla en plantageskog till en blandskog med hjälp av permakulturprinciper.

www.hallmarken.se/hallskogen

AnnKarina Vesterberg kommer att hålla målningsworkshops på festivalen i Vedic Art.Vedic Art är en metod som utformats av konstnären Curt Källman, med rötter i den vediska traditionen. Den bygger på 17 principer som beskriver skapandets process. Man kan betrakta det som en personlig initiering, genom muntlig tradition.
Var och en målar i tystnad och vi kommenterar inte bilder. Du får övningar som du provar. De leder dig naturligt vidare i ett möte med dig själv.
Läraren AnnKarina Vesterberg är yrkesverksam konstnär. “Jag har hållt på med Vedic Art i 18 år och målat och undervisat.”

www.annkarinavesterberg.com

Jan Hallqvist är Lärare på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö och författare till boken Örtapoteket. Jan kommer att hålla föredrag om örter och hur de kan användas på festivalen. Se hemsidan: www.prakriti.se

.

.

.

Lotta How är Alkohol/Drogterapeut och Andningspedagog, hon håller gruppandningar (rebirthing) och kommer också att vara DJ nån kväll.

Frigörande andning är en kraftfull metod att komma närmare sig själv och din egen inre kärna, du löser upp blockeringar fysiska såväl som emotionella. Du tar en genväg in i känslolivet och upplever dina känslor istället för att tänka dina känslor. När du upplever känslor speciellt de negativa, löses dom upp på ett förunderligt sätt och påverkar inte dig som tidigare, du blir mer medveten och lyhörd inför dig själv och kan le lite när du märker att du styrs av gamla negativa mönster.
Att andas i grupp är kraftfullt då vi hjälper varandra med vår energi. Vi är alla Ett

Att få hjälpa människor möta sig själv i sitt djupaste västen är en gåva, som ger livet mening.

Läs mer på www.frigorandeandning.com www.lottahow.se


Pêl Rostam är född och uppväxt nomad. Idag arbetar han som kursledare, inspiratör och healer. Han har varit med om krig, förföljelse, befrielserörelse och flykt. Genom många möten med människor och kulturer både i öst och i väst, främst genom inre resor, meditation och mötet med hjärtat har han erfarit djupa insikter vilka ligger till grund för skapandet av inre försoningsprocessen som en väg till kärlek och frihet.

Workshops: 2011 SVERIGES INRE FÖRSONINGSÅR  och KÄRLEKENS INRE FÖRSONING

www.pelrostam.se, www.inreforsoning.se


Julia Woxberg är vissångerska, folkmusiker och andningsterapeut och ska hålla cirklar i “Nordens Musik och Mystik” där man får utrymme till att förbinda/fördjupa sig med rötterna från denna del av planeten, nämligen Norden. Toner, sagor och folks egna erfarenheter och känslor kring detta tema bjuds i denna stund.
Hon håller även cirklar i “Frigörande Sång” där man får utforska att sjunga bortom sinnets kontroll och begränsningar, kort och gott “att sjunga från hjärtat”.

.

Tommas Sean Szarafin är en sångare, percussionist och trumslagare från Danmark. Tommas anpassar sina workshops efter elevernas sammanställning och nivå.
Han ser trummorna och deras rytmer som vår navelsträng mellan kosmos och moder jord. Han använder dem som sin personliga nyckel till trance tillstånd, meditation och kommunikation på flera plan. Hans starka engagemang och livsglädje tar dig med på en resa genom essensen av trummornas helande kraft.
Släpp taget och lägg märke till pulsen från trummorna och ta emot upplevelser av glädje, frihet, kreativitet, energi och kärlek.

Sanna Lundin är Dansare,Kropps terapeut, Nia instruktör, Reconnective Healer. Har arbetat i över 20 år med att introducera människor från olika vägar i livet till äventyret att upptäcka sin Inre Dansare genom att väcka sitt inneboende “väl-be-finnande” och”lek-ande” potential.
Med bl.a 6 års heltidstudier på School for New Dance Development där hon tagit del av ett “physical awareness program”.
Baserat på Body Mind Centering, Developmental Movement, Contact Improvisation, Voice Healing, Continuum, Feldenkrais,Yoga, Energi medicin m.m.

.

Johan Svanborg är en av grundarna till Shambala Gatherings, Borntorpet, ett yoga community som slagit ut som en vacker blomma i Bergslagens skog de senaste 5 åren. Han kommer under festivalen att hålla healing space baserat på Cranio Sacral Therapy. Det blir en skön möjlighet att sjunka in i vår essens och på ett subtilt plan tillåta spänningar att rinna av. Vi kommer att känna in i kroppens naturliga tidvågor och ge varandra space att inkarnera fullt ut.

www.shambalagatherings.com

Cornelia Södergren har arbetat med människor i djupa processer i 20 år och hon kombinerar coaching med Living Essence, EBT/Yuenmethod, Matrix energetics, familjekonstellationer, arbete med det inre barnet, Traumahealing/känsloreducering och shamanism.
Cornelia kommer att erbjuda workshops som behandlar behov av healing, relationer, överflöd, för män och kvinnor separat och tillsammans och hon kommer även att leda svetthyddor för kvinnor.
Hon kommer också att ge privata sessioner under festivalen både för par och enskilda.
www.corneliasodergren.com

Magnus Nilsson teaches “Hatha yoga for Everyone.”
I am 35 years old and am a certified hatha yoga teacher through the Swedish  “Hälsoteamets” two year program under the guidance of Balachandran Chandracheknair. My relation with yoga started in India 1996 and I have practiced different styles of hatha yoga regularly since then with various  fantastic teachers . The style that I teach is an eclectic creative and heartfelt form of hathayoga that is dynamic, flowing and fun, a yoga that expresses the beauty, grace and guru within us. I also put emphasis on anatomical alignment so the asanas are performed in a safe way with awareness. With yoga we can evolve as human beings and reveal our fullest potential for love, truth and universal wisdom. Yoga is not merely a technique, it’s a way of being and living a wholesome, wise and wonderful life.  I am also a painter and write poetry and get a lot of inspiration from my yoga practice for my paintings . I recently moved to Gothenburg and work there as an assistant nurse and yoga teacher. With blissful regards, Namaste! Magnus

Petra Karsenbarg is here to inspire the world to a true living and loving lifestyle. Thru creativity she shows the beauty of nature and all beings on our planet. From years of Mystery School training, dance, yoga and women groups, she brings her wisdom thru group dynamics, creative movement, rainbow tantra, medicinelodges and dance co creation. As an architect she takes on projects that engage love and beauty, designing special places for meetings between people and nature. She is engaged in different projects that increase the consciousness of living together as one totality on this planet. During the festival she will also offer private sessions in Free Flow, Access Bars and Ayurvedic Yogic massage.

Adam Svensson är Yoga & Meditationslärare, Gongmästare och Klangmassör. Han ger Gongbad och Puja (Gong hela natten till sovande publik) till klangskålar, flöjt, shurdibox, mantrasång mm.

Puja på festivalen – Här har du möjlighet att under en hel natt sova till ljudet av gongar. Gongmästarna på festivalen kommer att turas om att spela på gongarna. Detta ger dig en upplevelse utöver det vanliga. Sinnet blir lugnare och du kan uppleva en stor glädje i sinnet efteråt och en större kontakt med din själ. Kan kännas lite som att ha duschat invändigt.

Gongbad: Gongbad har inget med vatten att göra. Du får sträcka ut på en madrass, slappna av och låta vibrationerna från gongen skölja genom dig och ditt energisystem. Detta skapar en mycket djup avslappning. Sinnet, med dina tankar, har ingen möjlighet att motstå ljudet av gongen. Då stillar sig tankarna och sinnet blir lugnare. Då slappnar kroppen av ännu bättre.
Gongen har förmåga att ta en person till ett tillstånd bortom sinnet och tankarna där man kan uppleva en enhet med allt. Den hjälper dig på ett mycket effektivt sätt i processen att förändra invanda tankemönster och beteenden som många gånger hindrar dig från att komma i kontakt med ditt inre. Gongen är effektiv mot ett rastlöst och stressat sinne, du kan också släppa djupt liggande spänningar/blockeringar under ett gongbad och därmed känna dig vitaliserad till både kropp och sinne efteråt. Gongen sprider också mycket glädje vilket gör att vi kan känna en djup innerlig kontakt med allt omkring oss.

www.vmoyoga.se

Maria “Mjau” Johnsson är Yoga, avspänning och meditationslärare från Göteborg. Utbildad i Sverige.

Välkommen på barnyoga med mig!

Hur gör hunden, katten, giraffen eller krokodilen när dom gör yoga?
Hur andas månen och solen?

Kom så upptäcker vi tillsammans!

Janne Hartikainen aka Dj Matooke kommer att ha dj-spelningar på festivalen. Jag vill se dj-kvällarna som en musikalisk dans resa där det finns dramaturgi, där man flyter med tonerna till olika ställen och sfäärer – allt från Caribien till Tokyo – från London till Pretoria – nerifrån upp och tillbaka. Jag är också en Sauna entusiast och kommer hålla en workshop med temat Nordisk Sauna.

.

Gabriella Saad Gabriella Saad är skådespelerska, teaterproducent och dramapedagog. Hon har arbetat mestadels med scenisk teater, men nu även med film. Gabriella har erfarenhet av konstnärligt arbete både ifrån  Sverige, USA samt Danmark och är just hemkommen ifrån en filminspelning i Köpenhamn. Under sina år i New York där Gabriella studerade på teaterhögskola, var hon initiativtagare och grundare till den fria teatergruppen The XY Players, som satte upp Strindbergspjäser på Broadway. Denna grupp har nu under Gabriellas ledning, omskapats i Sverige där hon numera lever och verkar. De arbetar  f n  med föreställningen “Strindbergsafton”. Hon leder sedan 2006 kursen “Röst & Drama improvisation” genom Studieförbundet Sensus i Stockholm och har lett drama workshops för barn och vuxna på SOL förra sommaren samt på Yogafestivalen sedan 2007.

Gabriella älskar att arbeta med barn, och har mer än 10 års erfarenhet från USA och Sverige, som nanny, ledsagare och avlösare för både friska och funktionshindrade barn i alla åldrar. Hon tycker det är fantastiskt att se hur öppna och kreativa barn är i sig själva. På årets SOL-festival kommer Gabriella att  leda Teaterlek för barn. Hon finns till hands för att arbeta med barnen i små grupper. Genom enkel teaterlek, rörelse- och röstövningar plockar vi tillsammans fram barnens inre kreativa resurser, låter dem lysa och komma ut. Vi leker, busar och har kul en stund. Föräldrar är också välkomna att vara med och leka.

—————————————————————————————————————————————-

Detta är lärarna som var med på festivalen 2010:

Akasha is the overall organiser as well as belly-dancer and heart-dance provider

Dinmali is a festival organiser assistant and also gives Familly Constellation workshops

Lelle is the rodie and rock to rely on in the space, knows most things

Robert Larkin is a shamanic facilitator-Drum Journeys, Pipe Ceremonies, Medicine Wheel teachings, Talking Stick circles, Men’s circles, Counseling, Sweatlodge leader

Moa Goliats is a Circus artist doing Cirkus workshops both for children and adults as well as performing she also does workshops in samayoga and acroyoga

Kenia Ytterman will give a Consert with songs from her new CD

Peter Elmberg from Mundekulla gives a Concert and holds a heartdance

Klas Landahl is giving Samayoga classes and Bajans

Magnus Nilsson does Hathayoga classes for everyone

Roland Nahringbauer gives Kundaliniyoga classes

Hanzano Lidbrink does Viryayoga classes and plays electric base

Zoe gives Kundaliniyoga classes as well as workshops for magnetizing your wishes

Mika Månerlid gives Ashtangayoga classes

Sanna Lundin dance-workshops and Contact Improvisation

Alva sings bajans, provides heartdance and sings for Great Freedom

Tiwas is a musician and poet

Tove Folkesson and the group Flow performes a unique kind of creative music

Erik Hårdstedt is an artist and musican

Richard Lee gives workshops in dancing, Chi and improvisation as well as divine dancing performances

Lennart Hallström gives Djembe workshops and drum performances with other drummers

Emma Cete gives workshops in afrikan dance

Anna Karin Sjöberg does EFT-Emotional Freedom Tecnic and Emotrance – Emotional Transformation

Lotta How gives releasing breath workshops

Julia Woxberg sings and plays folkmusic and also does circles bringing us to the roots and wisdom through songs and ferrytales.

Sven plays folkmusic and guides Swedish long-dances

Tommas Sean Szarafin has drumworkshops, he plays drums and percussion

Alexandra gives African dance workshops

Jessica Odén and friends from The Mystery School  provides Wise women councel – Are you willing to wake up? and Divine Anarchy – Let the mystery unfold

Michaela is part of The Mystery School and gives also a Grandmother lodge for women

Vigyan plays guitar and sings songs from the heart with everyone and he also gives Sweatlodges

Daniel Sedona is a DJ and a drumming musician and he also gives wirling-meditations

Gabriella Saad does dramaworkshops for children and adults

Micha teaches digeridoo

Gisela is singing folk songs

WELCOME   TO   SPACE   OF   LOVE   FESTIVAL !