Space of Love Online


Eftersom Space of Love Festival på Öland blivit framskjuten tills 24-31 augusti i år, kommer vi att skapa en mindre Online möjlighet på de ursprungliga festival datumen. Varmt välkomna till Space of Love Online 29-31 maj 2020.
Genom att ses via Zoom möten kommer vi att kunna se varandra och känna gemenskap. Vi kan meditera, dansa och sjunga tillsammans. Vi kan gå in i mindre sk break-out rooms så vi kan sitta i Lyssnarcirklar (sharing groups) i små grupper och dela med varandra. Tillsammans kan vi skapa ett Space of Love för oss själva, för varandra och för att stärka kärleksfrekvensen för vår Moder Jord. Programmet håller på att formas. Just nu ser det ut så här:

Här är en sida för Sign-up för dig som vill vara med.
 Ny eller gammal för Space of Love har ingen betydelse – du är välkommen precis som du är!