Space of Love Festival | Vår nästa festival är 3-12 Juni 2016 i Böda på Öland

Låt oss skapa ett paradis tillsammans - kom i 10 dagar eller bara några om du vill! Låt oss sjunga vårt hjärtas sånger och dansa till jordens rytmer!